27.5.2020  

Anasayfa » Duyurular » Meslekte Birlik Derneği Türmob Delegelerine Önemle Duyurulur;
Meslekte Birlik Derneği Türmob Delegelerine Önemle Duyurulur;

Meslekte Birlik Derneği Türmob Delegelerine Önemle Duyurulur;


İstanbul Meslekte Birlik adına Türmob’ da görev yapacak üyemizin seçimi ile ilgili süreç başlamıştır. 


İSMMMD yönetim kurulu başkanı Ethem Yüksel KAHVECİ
 
 
Meslekte birlik camiasına duyurulur. 
Üst Kurula ’a İstanbul Meslekte birlik derneğini temsilen gönderilecek aday adayları Türmob delegeleri  içinden, TÜRMOB delegelerinin  oyları ile (12 Mayıs 2019 tarihinde seçilen 152 delege)  , önseçim yöntemi ile belirlenecektir. 
Derneğimizin iç yönergesindeki mevcut maddeler dahilinde 14 Haziran 2019 tarihinde yapılacak seçimle üst birlik İstanbul temsilcimizi belirleyeceğiz.
 
Yönerge gereğince , aday adaylarına başvuru yapabilmeleri için en az 10 günlük süre verilmektedir. Bu süre 21 Mayıs 2019 tarihinde başlayacaktır. Araya bayram tatili de girmesi nedeni ile süre 10 Haziran 2019 tarihinde sona erecektir.
Türmob İstanbul adayı olmak isteyen dernek üyelerimizin, belirlenen adaylık bedelini (bağış) dernek banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 
Ayrıca söz konusu aday adayı, derneğin internet sitesinden indirdiği formu dolduracak, ıslak imza ile imzalayarak seçim yürütme kurulunun değerlendirmesine sunulmak üzere dernek merkezine elden ulaştıracaktır. Posta/Mail/Mesaj yolu ile başvuranlar kabul edilmeyecektir.
Önseçim aday adaylığı için alınacak bağış rakamı 5000 TL belirlenmiştir. 
 
ISMMMD (meslekte birlik) IBAN: TR 86 0006 2000 0440 0006 2986 18
GARANTİ BANKASI ÇEMBERLİTAŞ Ş.B.
 
Aday adayları seçim listesine alfabetik olarak yazılacaktır. Seçimde oy kullanacak delegeler diledikleri adayın karşısına onay (X) işareti koyacaklardır.
Alınan oya göre adaylar sıralanacak, en fazla oyu alan İstanbul adayı olarak TÜRMOB seçimlerinde SMMM adayı olarak desteklenecektir. Sıralamadaki diğer adaylar ise yine aldıkları oya göre imkân olması halinde TÜRMOB kurullarında değerlendirilecektir. Oylarda eşitlik halinde kura çekilecektir.
TÜRMOB kurul yada komitelerine seçilenler aldıkları huzur hakkının %10 luk kısmını Türkiye meslekte birlik platformu giderlerini karşılamak üzere  platforma aktarılacaktır. 
Adaylık başvurusunu eksiksiz tamamlayan dernek üyemize talebi halinde delege olan 152 kişilik liste (isim –soy isim, telefon numaraları)  imza karşılığı teslim edilecektir.
 
 
 
 
Seçimde oyların kullanılması, tasnifi ve itiraz
Madde 10- 
(1) Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Hazirun listesinde adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini, nüfus cüzdanı, oda kimliği, ehliyet ya da pasaport ile ispat etmesinden sonra listedeki isminin karşısındaki yeri imzalanması ile sona erer.
(2) Mühürsüz oy pusulası ve/veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersizdir. Hazirun listesi ile oy kullanan sayısı arasında fark var ise zarflar açılmadan aradaki fark kadar zarf çekilerek eşitlik sağlanır.
(3) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar birleştirilir.
(5) Sandık seçim kurulu seçimin tamamlanmasından sonra seçim sonuç tutanağını, kullanılan oy pusulalarını, hazirun listesini basılı seçim sırasında kullanılan diğer tüm matbu evrakları bir örneği  ile birlikte, tüm belgelerin üzerinde seçim kurulu başkan ve üyelerinin imzalarını ihtiva edecek şekilde seçim yürütme kuruluna teslim eder. Ayrıca seçim sonucu tutanağı sandık seçim kurulu başkan ve üyelerinin imzası ve dernek kaşesi ile mühürlendikten sonra seçim mahallinde derhal ilan edilir. Seçim evrakları ve tüm kayıt ve dokumanlar Dernek arşivinde kalıcı olarak muhafaza edilir.
(6) Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, S.Y.K. tarafından anında incelenir. Kesin olarak karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile bildirilir.
(7) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra seçim yürütme kurulu tutanakları seçimle ilgili tüm evrakları dernek yönetim kuruluna teslim eder.
 
Diğer hususlar
Madde 11- (1) Seçimlerde adaylar diğer adayların kişiliklerine yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunamazlar. Bu tür davranışlarda bulunduğuna dair objektif belge bulunan adayların adaylığı Seçim Yürütme Kurulu kararı ile düşürülür. Bu konudaki kararlar kurulun bilgisi dâhiline girdiği tarihten itibaren 3 gün içinde sonuçlandırılır. Durum yazı ile ilgiliye bildirilir.
(2) Dernek, adaylığı kesinleşen  adaylara hazirun listesine ilişkin olarak elinde mevcut olan iletişim bilgilerini vermek zorundadır.
 
 

Bu yazı 2213 defa okundu.

  • Meslekte Birlikten Bir Anlaşma Daha

  • KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ

  • Vergi Beyanname Bildirimlerinin Ertelenmesi İle İlgili Belirlenen Takvim

  • MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

  • Gelir Vergisi Beyanında Özellik Arz Eden Durumlar GMSİ-GEKAP Maltepe

  • MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

  • KGK Bağımsız Denetçilik Eğitimleri

  • MUHTASAR SGK BİRLEŞMESİ SEMİNERİ

  • Vergi Uygulamalarında Dijital Dönüşüm Paneli

  • AİDAT ZAMMINA DUR DİYELİM