18.01.2022  

Anasayfa » Duyurular » İSMMMO Başkan ve Kurul Adaylıkları Çağrısı
İSMMMO Başkan ve Kurul Adaylıkları Çağrısı

İSMMMO Başkan ve Kurul Adaylıkları Çağrısı


İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (Meslekte Birlik Derneği) üyelerinin dikkatine;


Meslekte Birlik Grubu, Mayıs 2022’de İSMMMO seçimlerine katılacaktır. Bu nedenle mevcut iç yönergemiz gereği, bu seçimlerde İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler derneği (Meslekte Birlik Derneği) üyeleri arasından 02/10/2021 tarihinde oda başkan ve kurul üyelikleri için  ön seçim yapılarak adaylarımız belirlenecektir.
Dernek üyelerimiz arasından ön seçimde aday olacak meslek mensuplarının uyması gereken kurallar ve ön seçim süreci aşağıda belirtilmiştir.
 
1. 02/10/2021 tarihinde yapılacak önseçimde Meslekte Birlik grubu adına seçimlere katılacak başkan adayı, yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurul üyeleri tespit edilecektir. Aday adayları başkan adaylığı, yönetim kurulu, disiplin ya da denetleme kurul adaylıklarından sadece biri için başvuru yapabilecektir.
 
2. Önseçim süreci, iç tüzüğümüze göre belirlenen Seçim Yürütme Kurulu tarafından yürütülecektir. Dernek merkezinde görevlendirilen personel evrak kabul/takip işlemlerini bu kurul adına, kendilerine verilen yetkiye göre yapacaktır.   Önseçimde aday olanlar, sandık seçim kurulunda görev almayacaklardır. 
 
3. Aday adaylık süreci 06/09/2021 tarihinde başlayacak ve 17/09/2021  tarihinde 17:30 itibari ile sona erecektir. 
 
4. Belirlenen tarihler dışında yapılacak başvurular geçerli sayılmayacaktır. Müracaat formlarında ıslak imza şartı aranacak olup ve bu formların bizzat aday tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Aday adayı meslek mensubu, müracaat formu dışında fotoğraflı bir özgeçmiş, banka ödeme dekontu ve stüdyoda çekilmiş (erkekler kravatlı) bir resmini dernek merkezine müracaat sırasında teslim edecektir.
 
5. Mail ya da mesaj yolu ile adaylık başvurusu kabul edilmeyecektir. Posta ile gönderilen başvurular, son başvuru tarihi öncesi dernek merkez adresine eksiksiz ulaşırsa (ıslak imzalı form, bağış dekontu vb.) müracaat dikkate alınacaktır. İadeli taahhütlü gönderilen başvurularda postaya verilme tarihine itibar edilecektir.
 
6. İSMMMO başkan ya da kurul aday adaylığı şartları uygun bulunmayanlara durum yazılı olarak bildirir. Aday adaylıkları kabul edilmeyenler yazının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Seçim Yürütme Kuruluna  sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na yazılı olarak müracaat eder. Seçim yürütme kurulu en geç, 3 gün içerisinde toplanarak itirazı karara bağlar. Seçim Yürütme Kurulu kararları kesindir.
 
7. Ön seçimde aday olanların derneğe üye aidatı dahil olmak üzere herhangi bir borcunun olmaması şarttır.
 
8. Evraklar dernek merkezine tam ve süresinde verilse bile 17/09/2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen dernek banka hesabına başvuru ücreti yatırılmaz ise başvuru geçersiz sayılacaktır.
 
9. Ön seçimde aday adaylığı kabul edilmeyen üyenin; yapmış olduğu bağış, iade edilmez derneğe gelir kaydedilir. Aynı şekilde müracaat yapan meslek mensubunun önseçim sürecinde ya da önseçim sonrası herhangi bir nedenle istifası ya da adaylıktan çekilmesi halinde yapılan bağış iade edilmez, derneğe gelir kaydedilir.
 
10. Ön seçimlerde aday adayları birbirlerinin kişiliklerine yönelik(söylem, sosyal-görsel-işitsel medya vb.) onur kırıcı söz ve davranışlarda bulunamazlar. Bu tür söz ve davranışlarda bulunduğuna dair somut belge bulunan aday adaylarının aday adaylığı seçim yürütme kurulunun kararı ile düşürülür. Durum yazı ile ilgiliye bildirilir.
 
11. Mevcut dernek yönetimi, adaylığı kesinleşen başkan adaylarına, hazirun cetveline ilişkin olarak elinde mevcut olan iletişim bilgilerini vermek zorundadır.
 
12. Yetersiz sayıda müracaat olması halinde SYK bir kereye mahsus olmak üzere ek süre vererek, müracaat süresini uzatabilir.
 
13. Önseçim sonrası adaylığı kesinleşenlerden, Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen taahhütleri, istenmesine rağmen taahhütlerini yerine getirmeyenler ile  bu yönetmelik hükümlerine riayet etmeyenlerin adaylığı bu durumda kendiliğinden bir tebligata ve karara bağlı olmaksızın düşürülür. Adaylığı düşürülen adayların yerine yukarıda belirtilen usullere göre yedek aday davet edilir.
 
14. Oda kurullarında görev yapmaya hak kazananlar huzur haklarının belirlenen bir kısmını aylık olarak derneğe bağışlamayı kabul etmiş sayılır. 
 
15. Aday adaylarının 3568 sayılı Kanun gereği yetki almış olması ve serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen mesleki faaliyette bulunması şartı aranır. Mesleki kıdemin en az 3 yıl olması adaylık için yeterlidir.
 
Aday adayı başvuru ücretlerini, Dernek merkezimizden mesai saatleri içerinde öğrenebilirsiniz.
 
Başvuru ücretinin yatırılacağı dernek hesap numaraları
 
Garanti bankası
TR 86 0006 2000 0440 0006 2986 18
İSMMMD –Meslekte Birlik hesabı
 
Yapılan çalışmada sandıkta oy kullanma yöntemi ile aday adaylarımızın tespitinde tartışmalara/kırılmalara neden olunmaması için kurallar yazılı hale getirilmiştir. İyi niyetle yapılan bu çalışmanın meslek camiamıza ve derneğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
 
İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (Meslekte Birlik Derneği) Yönetim Kurulu
 
 

Bu yazı 618 defa okundu.

  • KGK Bağımsız Denetçilik DESTEKLEYİCİ Eğitim Kayıtları Başladı

  • İstanbul Meslekte Birlik KGK Temel Eğitimleri Sürüyor

  • KGK Bağımsız Denetçilik TEMEL Eğitim Kayıtları Başladı

  • Meslekte Birlik Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası

  • İstanbul Meslekte Birlik KGK Temel Eğitimleri

  • Ücretsiz Mesleki Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Kursları

  • İstanbul Meslekte Birlik KGK Temel Eğitimleri Aralık Sınıfı

  • Medicine Hospital İstanbul Hastanelerinden Meslekte Birlik üyelerine indirim

  • Vergide Güncel Gelişmeler 7338 Sayılı Kanun Webinar

  • İstanbul Meslekte Birlik Temel Eğitimleri Sürüyor