20.5.2018

Anasayfa » Duyurular » Mevzuat Değişiklikleri
Mevzuat Değişiklikleri

Mevzuat Değişiklikleri


Resmi Gazetede Yayınlanan Mevzuat Değişiklikleri Hakkında


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 484 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı
Buna göre; yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
 

11 Kasım 2017 Cumartesi gün ki 30237 sayılı resmi gazetede Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İnsan Hakları Ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği yayınlandı yönetmeliğe göre; insan hakları ve eşitlik uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlilik sınavları ile insan hakları ve eşitlik uzmanlığına atanma usul ve esasları düzenlendi.

 

11 Kasım 2017 Cumartesi gün ki 30237 sayılı resmi gazetede Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2017/46) yayınlandı tebliğe göre yeni yatırım tesisi veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım olarak hibe desteğinden faydalanan yatırımcının tamamlama konusunda müracaat imkanı geldi

 

Bu yazı 914 defa okundu.

  • Defter Beyan Sistemi 02 Nisan 2018 Tarihine Uzatılmıştır

  • Genel Sağlık Sigortası tescil ve prim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

  • 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

  • Ersoy Hastanelerinden Meslekte Birlik Üyelerine İndirim

  • 3. Dönem Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Kursları

  • SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı

  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi

  • İstanbul Meslekte Birlik Olarak, Meslek ve Meslektaş İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz.

  • SGK ve Muhtasar Birleştirmesi Konulu Seminerimize Davetlisiniz

  • Yaptığımız Protokol İle Nisa Hastanesinden Meslekte Birlik Üyelerine % 15 İndirim