29.11.2022  

Anasayfa » 7326 SAYILI KANUNUN AVANTAJLARI


  7326 SAYILI KANUNUN AVANTAJLARI


  Bilindiği üzere 09.06.2021 tarihli 31506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 30 Nisan 2021 tarihi (dahil) dönemi kapsayan 6183 Sayılı Kanun ve diğer vergi alacaklarının yapılandırılması ile ilgili; Torba Yasa olarak bilinen 7326 Sayılı Kanun “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına” ilişkin kanun 31 Ağustos 2021 e kadar son müracaat tarihi olarak bilinmekte.


  Bugün bu köşe yazımızda bize ayrılan kısımda sizlere 7326 Sayılı Kanunun mükellefler açısından bazı AVANTAJLARINDAN söz etmeye çalışacağız.
   
   1-)Vergi Borçları bulunan mükellefler; 7326 sayılı kanunun 2.maddesine istinaden Geç. Zammı ve Geç. Faizi ile bazı Özel Usulsüzlük Cezalarının tamamı silinir. Vergi aslına sadece Yİ-ÜFE eklenerek tahsil edilir.
   
  2-)Yapılandırma kapsamına giren bazı cezalar kendiliğinden silinir. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezaların sadece % 50 si silinmekte.
   
  3-)Şuan ilgili Vergi Dairelerinde görünen mevcut borçlarını 6,9,12 ve 18 taksit olmak üzere iki ay aralıklı olarak yani toplamda 36 ay olacak şeklinde de ödeyebilirler.
   
   4-)Mevcut borçlarını yapılandırdıktan sonra mutlaka ilk iki taksiti zamanında ödemek gerekir.
   
  5-)Yapılandırılan borçların İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden Kredi kartı ile de ödenebilmekte.
   
  6-)Borç Yazısı (Borcu Yoktur) almak isteyen mükelleflerin, Yapılandırılan Borçların % 10’nu ödedikleri takdirde “Borcu Yoktur” yazısını alabilirler.
   
  7-) e-Haciz işlemi olanlarında ilk iki taksitini ödeyip ve ilgili borcuna karşılık teminat gösterenlerde sistemde haciz işlemini kaldıra bilirler.
   
  8-)Dava edilmiş veya henüz davası sonuçlanmamış mükellefler 7326 Sayılı Kanunun 3.maddesi a) bendine göre % 50 den Vergi Asıllarından terkin edilerek, kalanı taksitli veya peşin ödeyebilirler.
   
  9-)Dava edilmiş ve dava sonucu mükelleflerin lehine olması sonucuna rağmen, davaların temyiz yoluna gidilmemesi için %10’nu ödemek koşulu ile 7326 sayılı kanunun 3.maddesinin 2 fıkrasının a)bendine göre borçlardan tamamen kurtulabilirler. 
   
  10-)2016,2017,2018,2019 ve 2020 yıllarına ait KDV ve MATRAH artırımı yapmak ile ileride gelebilecek geriye dönük tüm vergisel sıkıntılardan ve incelemelerden kurtulmuş olurlar.
   
  11-)İnceleme ve Tarhiyat safhasında olan firmalar için; Kanunda belirlenen şekilde Matrah Artırımını yaparak ileride çıkabilecek Vergi Aslının %50 sinden feragat edebilirler.
   
  Yukarıda saydıklarım 31 Ağustos 2021 tarihi son olmak üzere sadece 213 Sayılı V.U.K’ na istinaden gelen AVANTAJLAR. 
   
  Kanunda diğer Kurumlar içinde yapılandırmada birçok Avantajlardan söz edilmekte. Bana göre en önemlisi bu Kanunun Bozulmaması için İlk iki taksitin mutlaka yatırılması lazım Mükellefler kendi ödeme planlarını ona göre düzenleyip, en uygun şekilde anlaşmalı bankalarla görüşüp, peşin ödemeleri halinde işletmeleri açısından daha iyi olacağını tahmin edenlerdenim.
   
  Hadi! Hayırlısı. Mali Tatilden sonra en kısa süre içinde, Mali Müşavirlerinizle bu yapılandırmayı mutlaka istişare edip ona göre Avantajlardan faydalanmanızı dilerim.
   
   
  Ahmet Sıcakyüz

  Bu yazı 915 defa okundu.