27.11.2021  

Anasayfa » İhracatçıya Navlun Desteği 1


  İhracatçıya Navlun Desteği 1


  .


  konomi bakanlığının ihracatçıya yönelik olarak bir çok desteği bulunmakta olup bu destekler Ekonomi bakanlığı sitesinde yayınlanmaktadır. Bu gün sizlere bahsedeceğim "Navlun desteğine" ilişkin olarak bakanlık sitesinde bir kaynak bulunmamakta olup, siz değerli Meslekte Birlik ailesi okuyucuları için özel olarak hazırlanmış olan bu yazımızın sizlere faydalı olacağını ummaktayım.
   
  Ekonomi bakanlığı ihracatçıya 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında aşağıdaki belirtilen ülke gruplarına yaptıkları/yapacakları ihracatlara ait navlun bedellerinin bir kısmını iade edecektir. Navlun desteği belirli ülke ve ürün gruplarına göre kara, deniz ve hava yolları ile yapılan ihracatlar için geçerlidir.  Bu günkü yazımızda İhracatçılara Deniz yoluyla yaptıkları ihracatların navlun bedellerinin hangi şartlarla iade edileceğini inceleyeceğiz.
   
  DENİZ YOLUYLA YAPILACAK İHRACATLARDA NAVLUN İADESİ
  A-GENEL ŞARTLAR
  a)Hangi ülkelere yapılacak ihracatlar kapsam içindedir.
   
   

   

  b) “NAVLUN” için, ihracatın, konteynerin Türk limanlarından gemilere yüklenmesiyle başlayan ve bu maddede belirtilen ülke limanlarına tahliyesi sona eren süreci kapsayacak gerçekleştirilmesi bulması ve faturaların buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
  c) Navlun faturasında konteynerin cinsi, adedi, konteynerlerin gemiye yüklendiği ve gemiden tahliye edildiği ülkeler, yükün ağırlığı ve hacmi belirtilmelidir.
  d)) Konteyner taşımasına ait faturada bu maddedeki ülkelerden birinin “varış ülkesi” olarak yazılı olduğu ve beyannamede -17 nolu hanede- de mezkur tabloda yazılı ülke olması kaydıyla, Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden birinin “gideceği ülke” olarak yazılı olduğu durum itibariyle, 
   
  tabloda yer alan ülke limanları kullanılarak Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ihracat da “NAVLUN”a konu edilir.
   
  Gümrük beyannamesinin 17.hanesi gideceği ülke bölümünde Afrika , Ordadoğu ve körfez ülkelerinden birinin adının yazılması yeterlidir.
   
  e) Bu maddedeki tablodaki 1.grup ülkelerden (*) ile işaretli ülkelerde bulunan limanlardan biri kullanılarak soğutmalı konteyner  ile “Kanatlı Eti”nin taşıması 6.grupta konu edilir.
   
  f) Bu madde çerçevesinde sağlanan azami “NAVLUN”a konu değere ilişkin, 
   
  1) Taşımanın bu maddedeki tablonun 3, 4 ve 5’inci gruplarda yer alan ülkelerde bulunan limanlardan biri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde “NAVLUN”, navlun giderlerine ilişkin fatura tutarının tamamını geçemez.
  2) Sadece “Kanatlı Eti” ürün grubunu içermek üzere, taşımanın yukarıda yer alan 6.grupta yer alan ülkelerde bulunan limanlardan biri kullanılarak soğutmalı konteyner  ile gerçekleştirilmesi halinde “NAVLUN”, navlun giderlerine ilişkin fatura tutarının tamamını geçemez.
  3) Diğer durumlarda ise “NAVLUN”, navlun giderlerine ilişkin fatura tutarının % 20’sini geçemez.
  4) Her halükarda “NAVLUN” kapsamında yer alan taşımaya ait ihracat faturasında belirtilen tutarın % 20’sini geçemez. 
   
  Faturada belirtilen navlun gideri, çıkış limanından varış limanına gerçekleştirilen taşımanın bedeline karşılık gelecek şekilde düzenlenmelidir. Navlun gideri dışında faturada yer alan diğer giderler “NAVLUN”a konu edilmez, “NAVLUN”da dikkate alınmaz.
   
   
  g) Konteynere parsiyel yüklemesi yapılması halinde, “NAVLUN”, faturada belirtilen yük hacminin yükün taşındığı konteynerin hacmine oranına göre tespit edilir. Azami yükleme hacminin belirlenmediği konteyner tipleri için konteynerin varsayılan azami yükleme ağırlığı dikkate alınır. (Konteyner hacimleri: 20 FT için 33 m3, 40 FT için 67 m3, 50 FT için 86 m3 olarak alınır.)
   
  B-KONTEYNER TAŞIMA GİDERLERİNİN “NAVLUN”U İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER 
  1- İhracaat faturası,
  2- Gümrük Beyannamesi,
  3- Navlun Faturası,
  4- Navlun Faturası Bedeline İişkin Banka Onaylı Ödeme Belgesi,
  5- Deniz Konşimentosu (Denizyolu B/L (Bill of Landing)
  6- İhraç malının varış noktasına ulaştığını tevsik eden, taşıyıcı tarafından düzenlenecek belge
  7- Sosyal Güvenlik Kurumundan Türkiye Geneli ve İhale Konusu Olmayan İşler ile İlgili alınacak borç durum belgesi ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden 6183 sayılı kanun 22/A maddesi kapsamında alınacak borç durum belgesi
  8- Bakanlık / İBGS'nce gerek görülen diğer belgeler
   
   
   

   

   

   

  Bu yazı 10615 defa okundu.