27.11.2021  

Anasayfa » Konut ve İşyeri Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay


  Konut ve İşyeri Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay


  Konut ve işyeri teslimlerinde vergiyi doğuran olay ilke bazında aşağıda özetlenmiştir.


  1- GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ

  a-)İnşaatı devam eden projeler: İnşaatı devam eden bağımsız bölümlerin satışı için düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri karşılığında tahsil edilen bedeller avans mahiyetindedir. Sözleşmenin düzenlenmiş olması vergiyi doğuran olay mahiyetinde olmadığı için fatura düzenlenmesini gerektirmemektedir. Sözleşmeye göre alınan tutarlar avans mahiyetindedir.
  b-)İnşaatı Tamamlanan Projeler: İnşaatı tamamlanan konutların satışı için düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri bağımsız bölümün alıcıya fiilen teslim edilmesi durumunda vergiyi doğuran olay gerçekleşecektir.  

  2- KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMESİ DURUMUNDA

  a-)İnşaatı devam eden projeler: İnşaat devam ederken arsa üzerine kat irtifakı kurularak alıcıya devri suretiyle yapılan satışlar karşılığında tahsil edilen bedellerin, avans olarak değerlendirilmesi ve inşaatın tamamlanıp teslimin yapıldığı yılın kazancı olarak dikkate alınması gerekmektedir. Başka bir ifade ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmediğinden fatura düzenlenmeyecektir.
  b-)İnşaatı Tamamlanan Projeler: Kat irtifakı kurulmak suretiyle alıcıya fiilen teslim edilen gayrimenkullerde vergiyi doğuran olay, gayrimenkullerin tamamlanarak bunlar üzerindeki tasarruf hakkının alıcılara devredilmesi ile gerçekleşecektir.

  3- TAPU TESCİL İŞLEMİ ÖNCESİ FİİLEN TESLİM  (Anahtar Teslim)

  İnşaatı tamamlanan konutların tapuya tescil işleminden önce alıcının fiili kullanımına sunulması ve alıcı tarafından malik gibi kullanılmaya başlanılması halinde, konutların alıcıların fiili kullanımına bırakıldığı anda vergiyi doğuran olay meydana gelecektir. Buna göre konutun tapuya tescil işlemi öncesinde  alıcıların kullanımına terk edildiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde(dönem atlamadan) fatura düzenlemesi gerekmektedir.

  4- YAPI KULLANIM BELGESİNİN ALINMASI (İSKAN)

  İnşaatı tamamlanan konutların fiilen teslim edilmemesi durumunda Yapı Kullanım İzin Belgesinin alınması (İskan) fiilen teslim hükmünde alacağından fatura iskan tarihinden itibaren (dönem atlamadan)7 gün içerisinde düzenlenmelidir.

  5- KAT MÜLKİYETİ

  İnşaatı tamamlanan konutların kat mülkiyeti tapusu verilmek sureti ile satışının gerçekleşmesi durumunda tapu  tarihinden itibaren (dönem atlamadan) 7 gün içerisinde fatura düzenlenmelidir.

  6- TESLİMDEN ÖNCE FATURA DÜZENLENİLMESİ DURUMUNDA

  KDV Kanun'un 10/b maddesinde  malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenebileceği belirtilmiş olup, bu durumda konutların fiilen teslimden önce düzenlenen fatura avans olarak kayıtlara alınacak ve  fiili teslim tarihinde gelir hesaplarına intikal ettirilecektir.

   

  Ali PINAR

  S.M. Mali Müşavir – Denetçi

   

   

  Bu yazı 1658 defa okundu.